CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modelling of open-cell cellular solids subjected to high compressive deformations

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 23-24 November, Gothenburg, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-30. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 69696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur