CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micropolar Delamination Modelling for ACF Flip-chip Joints in Microsystem

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 23-24 November, Gothenburg, Sweden (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-30. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 69695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur