CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknologi in i porerna

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betong 2/2008, p. 62-63. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betongteknologi


Betong är Svenska Betongföreningens tidskriftDenna post skapades 2008-03-28.
CPL Pubid: 69690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur