CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pessimisterna har fel när det gäller oljan.

The oil pessimists are wrong about the technical and economic implications.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens Nyheter 19 september, (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-27.
CPL Pubid: 69615

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur