CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biodrivmedelstvång - en bra strategi för lägre CO2-utsläpp?

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Mijörapporten 1, p. 8-9. (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-27.
CPL Pubid: 69603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur