CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett effektivare handelssystem för koldioxid.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljörapporten Vol. 31 mars (2006), 3, p. 16-17.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-27.
CPL Pubid: 69602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur