CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Storföretagen och klimatfrågan - hur stort är deras ansvar?

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljörapporten 6, (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-27.
CPL Pubid: 69594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur