CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jag är inte positiv till kol.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Forskning & Framsteg 1/2007, p. 64. (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26.
CPL Pubid: 69543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur