CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Storskalig satsning på bioenergi - dröm eller mardröm?

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljörapporten 5, (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26.
CPL Pubid: 69535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur