CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brazilian Ethanol has the Edge.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Julia Hansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Financial Times May 16-2007, (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 69534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur