CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan certifikatsystem lösa bioenergins problem?

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljörapporten 9, (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26.
CPL Pubid: 69532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur