CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sverige mål för klimatpolitiken sätts inte av forskare.

L. Sennerby-Forsse ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; S. Bergström
Miljörapporten (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26.
CPL Pubid: 69531

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur