CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Öppet brev till Jan Björklund. Kärnkraften behöver klimatet mer än klimatet behöver kärnkraften.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Miljörapporten 3 februari 2008 (sid 5), (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-26.
CPL Pubid: 69525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur