CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating a Secure Infrastructure for Wireless Diagnostics and Software Updates in Vehicles

Dennis K. Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Ulf Larson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Erland Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-03-25. Senast ändrad 2008-03-25.
CPL Pubid: 69485