CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue characteristics of phenolic composites

Björn Voigt (Institutionen för materialteknik) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för materialteknik) ; AL Cardon
Proceedings of the 14th International Conference on Composite Materials (ICCM-14), paper ID 1526, San Diego CA (USA), July 14-18, 2003 p. 25. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-07-20.
CPL Pubid: 6947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur