CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electron generation during plasma shutdown by killer pellet injection

Kinga Gál ; Tamás Fehér (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Håkan Smith ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander
Plasma Physics and Controlled Fusion Vol. 50 (2008), p. 055006.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-03-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 69469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Simulation of runaway electron generation during plasma shutdown by impurity injection