CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Targets for stabilization of atmospheric CO2

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; H. Rodhe
Science Vol. 276 (1997), p. 1818-1819.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20.
CPL Pubid: 69453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur