CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materials constraints in a global energy scenario based on thin-film solar cells

Björn A. Andersson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori)
Energy in the International Journal Vol. 23 (1998), p. 407-411.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 69452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur