CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are optimal emissions really optimal - four critical issues for economists in the greenhouse

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Environmental and Resource Economics Vol. 11 (1998), p. 301-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20.
CPL Pubid: 69451

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur