CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The timing of CO2-emissions reduction - the debate revisited

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
International Journal of Environment and Pollution Vol. 10 (1998), p. 508-521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20.
CPL Pubid: 69450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur