CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tribological investigation of coatings for artificial joints

Mohammed Hoseini ; Anneli Jedenmalm ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Wear Vol. 264 (2008), p. 958-966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Artificial joints, Coating, Surface engineering, Tribology, Polyethylene, Wear debrisDenna post skapades 2008-03-20.
CPL Pubid: 69447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur