CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catastrophic events and stochastic cost-benefit analysis of climate change.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori)
Climatic Change Vol. 56 (2003), p. 245-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 69446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur