CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allowance allocation in the European Emissions Trading Systems: a commentary.

M. Grubb ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Climate Policy Vol. 5 (2005), 1, p. 127-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 69445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur