CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Post-Kyoto Climate policy targets - Costs and competiveness implications.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Climate Policy Vol. 5 (2005), p. 309-328.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-20.
CPL Pubid: 69444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur