CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allocation of CO2 emission permits - economic incentives for emission reductions in developing countries.

Tobias A Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Policy Vol. 34 (2006), p. 1889-1899.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 69439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur