CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Brazilian ethanol and the ecological footprint

A response to A response to "Ethanol as Fuel: Energy, Carbon Dioxide Balances, and Ecological Footprint" by Dias de Oliveira et al. in BioScience, July 2005/Vol. 55 No. 7

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Julia Hansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
BioScience (0006-3568). Vol. 55 (2006), 1, p. 5.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]Denna post skapades 2008-03-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 69438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur