CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Systematic Approach to Robust Preconditioning for Gradient Based Inverse Scattering Algorithms

Sven Nordebo ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mats Gustafsson ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Inverse Problems (0266-5611). Vol. 24 (2008), 2, p. 025027.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-18.
CPL Pubid: 69330

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur