CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business Relationships and Resource Combining

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
IMP Journal, 2, 1, 31-45. p. 31-45. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-17.
CPL Pubid: 69212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur