CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multicarrier Systems

Hikmet Sari ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Luc Vandendorpe
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (1687-1472). Vol. 2008 (2008), Article ID 598270, p. 1-3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Multi-carrier systemsDenna post skapades 2008-03-16. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 69211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur