CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulence models for falling film hydrodynamics and heat transfer compared with experimental values for black liquor

Miriam Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Lars Olausson (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 23 (2008), 3, p. 256-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: eddy viscosity, black liquor, falling film, evaporation, heat transfer, mass transferDenna post skapades 2008-03-13. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 69188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Kemiteknik
Kemiska processer
Kemisk apparatteknik
Kemisk produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Heat Transfer and Hydrodynamics in Falling Film Evaporation of Black Liquor