CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Black liquor falling film hydrodynamics – Part A: Nonevaporative conditions

Miriam Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Vamling (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Lars Olausson (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-03-13. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 69187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Kemiteknik
Kemiska processer
Kemisk apparatteknik
Kemisk produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Heat Transfer and Hydrodynamics in Falling Film Evaporation of Black Liquor