CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adult Education: a guestion of values

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; A. Arnott (Centrum för pedagogisk utveckling)
Proceedings of the 37th APACE National COnference, University of South Australia, Adelaide 24-26 September 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-12.
CPL Pubid: 69111

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur