CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Training Tourist guides: a comparative study

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
The Global Classroom: Proceedings of an International Symposium, Maastricht, Nederlands 20-23 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-12.
CPL Pubid: 69110

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur