CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New polymeric micro-and nanocomposites

Rodney Rychwalski (Institutionen för materialteknik) ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för materialteknik) ; Björn Voigt (Institutionen för materialteknik) ; DH McQueen ; A Pic ; D Rouxel
Proceedings of the Polish-Swedish Symposium: Materials-Energy Supply-Environment & Society, Chalmers University of Technology, Göteborg (Sweden), December 12, 2003 p. 25 - 32. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 6911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur