CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inför EU-tull på koldioxid

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Christian Berggren ; Staffan Laestadius
Svenska Dagbladet Brännpunkt Vol. 10.4.2007 (2007),
[Artikel, övrig]

Nyckelord: koldioxidtull, EUDenna post skapades 2008-03-11. Senast ändrad 2008-03-11.
CPL Pubid: 69095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur