CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valuing the Past

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
Conference Proceedings, AAACE 38th National Conference, Freemantle 1998 (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-11.
CPL Pubid: 69089

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur