CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical Incidents: Their use as a research tool in adult and vocational teacher education

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; J. Wells (Centrum för pedagogisk utveckling)
Teaching and Learning Conference, Darwin Australia 1999 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-11.
CPL Pubid: 69088

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur