CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On nonlinear sinusoidal and varicose instabilities in a boundary layer and their control by riblets

V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G.R. Grek ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; H.H. Chun
Proc. of the Wither Turbulence Prediction and Control Conf., Seoul, Korea p. 1-2. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-11.
CPL Pubid: 69083