CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asking the right questions about assessment

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; Martin Persson (Centrum för pedagogisk utveckling)
EPE conference on tomorrow's education in electrical technologies, Liége Belgium, 14-16 March 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 69055

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur