CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some issues in online assessment

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Martin Persson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Thomas Rylander (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
IPSI Conference, Pescara, Italy 27-31 July 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 69040

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur