CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing group-work projects in higher education: some pedagogical and ethical considerations

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Fariba Ferdos (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
EARLI 11th Biennial European conference, Nicosia, Cyprus 22-27 August 2005 p. paper G 21. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 69039

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur