CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Online collaborative learning; a case study

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Fariba Ferdos (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Spante (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; A. Axelsson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Proceedings of the ALE conference, Amsterdam, Nederlands, 6-11 June 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10. Senast ändrad 2009-11-16.
CPL Pubid: 69038

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur