CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The supervision of PhD students A comperative study

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
IPSI confrence proceedings, Amalfi, Italy 23-25 March 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10.
CPL Pubid: 69037

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur