CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A CDIO approach to training supervisors of research

An interactive workshop

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
CDIO conference, Boston, 6-12, June 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10.
CPL Pubid: 69033

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur