CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation and improvement in the training of postgraduate engineering students

A Swedish case study

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Tom Adawi (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Proccedings of the SEFI conference, Mikolsc, Hungary. 2-7 July 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10. Senast ändrad 2012-10-20.
CPL Pubid: 69026

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Medieteknik
Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur