CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from critical incidents in the supervision of research

12th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
EARLI 2007, Budapest, Hungry, 28-31 August 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-03-10.
CPL Pubid: 69024

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur