CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UKeU and Sweden's Net University: A comperative study

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Ramón Garrote Jurado (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK))
Proceedings of iNEER conference, Melbourne, Australia, 3-6 December 2007 (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-10.
CPL Pubid: 69016

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur