CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aboriginal Education: A case for Self Determination

Globalisation, Adult Education and Training: Impact and Issues

L. Holt (Centrum för pedagogisk utveckling) ; Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling) ; Norman Fry (Centrum för pedagogisk utveckling)
London : Zed Books, 1997.
[Bok]


Denna post skapades 2008-03-10.
CPL Pubid: 69014

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur