CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Whose web? Cultural factors in the delivery of online courses

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
CTLDEC (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-03-07.
CPL Pubid: 68994

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur