CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Encouraging critical awareness of one's assumptions and values in adult and vocational education

Diversity and Innovation in Adult and Vocational Education

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
NTU Press, Darwin 1998 (1998)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-07.
CPL Pubid: 68993

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur